Spolek  pěstitelů  kaktusů  a  sukulentů  TÁBOR

********************************************************************************************************************

                 

Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Tábor sdružuje pěstitele kaktusů a jiných sukulentů.

Členové jsou nejen z Tábora, ale i okolí.

Klub má přibližně 36 členů. Stav se mění díky příchodu nových členů, anebo bohužel naopak odchodu - nejčastěji úmrtí starších členů.

****************************************************

Výbor Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Táboře

(od 14.11 2017)

Předseda:   př. DOLEJŠEK Jaroslav.

Jednatel:   př. VETYŠKA  Petr.

Pokladník/Hospodář:  př. HONSA Jan.

Členové:  př. JANOUŠEK Jaroslav;  př. KOUKAL Zdeněk.

Kontrolní komise:  př. KAISLER Jindřich;  př. SAMEC  František;

    Ing. Stanislav Devera.

******************************************************

Podzimní zájezd kaktusářů, prosím rychlou reakci

 

Vážení přátelé, členové Spolku kaktusářů Tábor. Letošní podzimní zájezd se uskuteční již v sobotu 27.8.2022. Jednodenní zájezd autobusem je namířen na Mladoboleslavsko, konkrétně do sbírek př. Jakubce, Martina Horáka, Romana Heřtuse / Pískova Lhota/ a ještě je v jednání čtvrtá sbírka.

Sraz účastníků je před budovou vlakového nádraží, plánovaný odjezd v 6.00 h. Vzhledem k tomu, že před nádražím probíhá stavba teplovodu, není dosud známo, kde bude přistaven autobus / bude upřesněno účastníkům/. Prosím všechny členy, aby poslali zprávu Járovi Dolejškovi / dolejsek.kakth@seznam.cz/, zda se zúčastní nebo nezúčastní do této soboty(13.8), aby mohl případně nabídnout účast i nečlenům pro naplnění kapacity autobusu. Prosím o rychlou reakci na tuto zprávu.

 

 

Kalendář akcí 2022
27.srpna.2022 Autobusový zájezd-Mladoboleslavsko

***************************************************************************************

***********************ze schůze před promítáním********************

Foto z Výstav kaktusů a sukulentů v Táboře   -v ARCHIVU

Základní činnosti Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Táboře:

Leden - výroční členská schůze, restaurant U Drsů v Táboře, Sídliště Nad Lužnicí.

Únor, Březen, Duben, Květen, Říjen, Listopad, Prosinec - každé druhé úterý v měsíci se koná členská schůze. Zatím bývá v salonku restaurace Beseda v Táboře na Žižkově náměstí. Čas: od 17.00 hodin.

Konec května, nebo začátek června - Výstava kaktusů a jiných sukulentů v táborské Botanické zahradě SZEŠ

Uprostřed června - autobusový zájezd do sbírek jiných kaktusářů v Čechách anebo na Moravě.

Červenec, srpen - prázdninový klid.

Září - zájezd do sbírky kaktusáře v okolí - dosažitelnost taková, aby se nenarušil celý den.

-------------------------------------------------------------------

Výroční členská schůze  - scházejí se zde členové s rodinnými příslušníky, pozvaní hosté z jiných klubů. Kromě oficiálních povinností je k dispozici hudba, tombola. A hlavně výměna zážitků z pěstování.

Členská schůze  - setkání členů, probrání klubových záležitostí, někdy promítání zajímavých fotografií ze sbírek, nebo výjezdů do ciziny - a to například z Mexika, Bolívie, Madagaskaru, Chile a jiné. Na schůzi mohou přijít i nečlenové, kteří by se chtěli členy klubu stát. Dozví se zde vše potřebné.

Výstava kaktusů a jiných sukulentů  - Ve spolupráci s Botanickou zahradou SZEŠ se pořádá na konci května nebo na začátku června výstava kaktusů a jiných sukulentů. Zde mohou vystavovat své výpěstky členové klubu. Ti také mohou dát své rostliny do propagačního prodeje(vedle výstavy).

Autobusový zájezd  - zde se podle výběru uskuteční dvoudenní zájezd do sbírek jiných kaktusářů. Příkladem Severní, Východní Čechy, Severní či Jižní Morava a podobně. Zájezd bývá dvoudenní. Odjezd bývá v pátek ráno okolo 6.hodiny, návrat v sobotu večer. Kromě návštěv sbírek bývá i zábava, buď ve sklípku, restauraci nebo přímo u některého pěstitele. Na těchto zájezdech je možné získat nové rostliny. Ubytování v hotelu nebo ubytovně. Část nákladů hradí člen, část klub. Zájezdu se mohou zúčastnit při volném místě i nečlenové. Ti platí plnou částku zájezdu.

Samozřejmě v průběhu roku se navštěvují pěstitelé vzájemně, neorganizovaně.