Spolek  pěstitelů  kaktusů  a  sukulentů  TÁBOR

********************************************************************************************************************

                 

Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Tábor sdružuje pěstitele kaktusů a jiných sukulentů.

Členové jsou nejen z Tábora, ale i okolí.

Klub má přibližně 36 členů. Stav se mění díky příchodu nových členů, anebo bohužel naopak odchodu - nejčastěji úmrtí starších členů.

****************************************************

Výbor Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Táboře

(od 14.11 2017)

Předseda:   př. DOLEJŠEK Jaroslav.

Jednatel:   př. VETYŠKA  Petr.

Pokladník/Hospodář:  př. HONSA Jan.

Členové:  př. JANOUŠEK Jaroslav;  př. KOUKAL Zdeněk.

Kontrolní komise:  př. KAISLER Jindřich;  př. SAMEC  František;

    Ing. Stanislav Devera.

******************************************************

Vážení přátelé.

Rád bych Vás pozval na členskou schůzi  která se bude konat kvůli covidu v hotelu Relax u Drsů v dolním sále jak máme výroční členské schůze.  Termín je 25.6.2021 v 17.hod. Byl bych rád za co největší účast na schůzi. Jaroslav Dolejšek

===========================================================================11.6.2021

 

     Přátelé kaktusáři, obdržel jsem  zásilku nových časopisů KAKTUSY č.2 a SPECIÁL č.2, takže bych Vás požádal, abyste si je po předchozí dohodě vyzvedli u mě v Měšicích. Zároveň prosím Ty, kteří si dosud  nevyzvedli časopisy starší a to někteří ještě z loňského roku, aby se ozvali a domluvili vyzvednutí. Jedná se zejména o př. Rozehnala, Justa a Svitákové.

Jan Honsa mobil 606355260                                                                                                                          4.5.2021

Výstava kaktusů v Táboře je na květen/červen 2021  zrušená. 

Zájezd je pro malý zájem(a nejisté podmínky hygieny) v jarním termínu 2021 zrušen. Po dohodě bude zřejmě pouze jednodenní a to ke konci prázdnin.
4.5. 2021

 Další klubové informace budu zasílat e-mailem.

Dále jsou k vyzvednutí časopisy u př. Honsy po telefonní domluvě na čísle 606355260. Příští schůzi včas oznámím. Děkuji všem za pochopení. S pozdravem Jaroslav Dolejšek.                                    4.5.2021 !!!

 

Vzkaz pro Táborské kaktusáře:

Kalendář akcí 2021
2021 Členská schůze v Besedě--od 17.00- zatím zrušeny
Výstava kaktusů v Táboře --zrušená
Červnový zájezd---zrušen.
===slabě psané =návrh, bude upřesněno

***************************************************************************************

***********************ze schůze před promítáním********************

Foto z Výstav kaktusů a sukulentů v Táboře   -v ARCHIVU

****************************************************

Základní činnosti Spolku pěstitelů kaktusů a sukulentů v Táboře:

Leden - výroční členská schůze, restaurant U Drsů v Táboře, Sídliště Nad Lužnicí.

Únor, Březen, Duben, Květen, Říjen, Listopad, Prosinec - každé druhé úterý v měsíci se koná členská schůze. Zatím bývá v salonku restaurace Beseda v Táboře na Žižkově náměstí. Čas: od 17.00 hodin.

Konec května, nebo začátek června - Výstava kaktusů a jiných sukulentů v táborské Botanické zahradě SZEŠ

Uprostřed června - autobusový zájezd do sbírek jiných kaktusářů v Čechách anebo na Moravě.

Červenec, srpen - prázdninový klid.

Září - zájezd do sbírky kaktusáře v okolí - dosažitelnost taková, aby se nenarušil celý den.

-------------------------------------------------------------------

Výroční členská schůze  - scházejí se zde členové s rodinnými příslušníky, pozvaní hosté z jiných klubů. Kromě oficiálních povinností je k dispozici hudba, tombola. A hlavně výměna zážitků z pěstování.

Členská schůze  - setkání členů, probrání klubových záležitostí, někdy promítání zajímavých fotografií ze sbírek, nebo výjezdů do ciziny - a to například z Mexika, Bolívie, Madagaskaru, Chile a jiné. Na schůzi mohou přijít i nečlenové, kteří by se chtěli členy klubu stát. Dozví se zde vše potřebné.

Výstava kaktusů a jiných sukulentů  - Ve spolupráci s Botanickou zahradou SZEŠ se pořádá na konci května nebo na začátku června výstava kaktusů a jiných sukulentů. Zde mohou vystavovat své výpěstky členové klubu. Ti také mohou dát své rostliny do propagačního prodeje(vedle výstavy).

Autobusový zájezd  - zde se podle výběru uskuteční dvoudenní zájezd do sbírek jiných kaktusářů. Příkladem Severní, Východní Čechy, Severní či Jižní Morava a podobně. Zájezd bývá dvoudenní. Odjezd bývá v pátek ráno okolo 6.hodiny, návrat v sobotu večer. Kromě návštěv sbírek bývá i zábava, buď ve sklípku, restauraci nebo přímo u některého pěstitele. Na těchto zájezdech je možné získat nové rostliny. Ubytování v hotelu nebo ubytovně. Část nákladů hradí člen, část klub. Zájezdu se mohou zúčastnit při volném místě i nečlenové. Ti platí plnou částku zájezdu.

Samozřejmě v průběhu roku se navštěvují pěstitelé vzájemně, neorganizovaně.